Wstępne szkolenie BHP


Wstępne szkolenie BHP Poznań musi odbyć każdy nowo zatrudniony pracownik przed objęciem stanowiska. Dotyczy ono również studentów odbywających w zakładzie pracy praktykę zawodową, a także uczniów szkół zawodowych, którzy w zakładzie uczą się zawodu.

Obowiązkowe szkolenie BHP Poznań prowadzone jest w formie instruktażu, a poruszane na nim zagadnienia dzieli się na ogólne (dotyczące kwestii prawa pracy, udzielania pierwszej pomocy, a także ochrony przeciwpożarowej) i stanowiskowe (ergonomia, ryzyko zawodowe i sposoby ochrony przed nim). Szkolenie stanowiskowe jest oddzielne dla każdego stanowiska.


Obsługa BHP Poznań to nie tylko gwarancja profesjonalnie przeprowadzonego szkolenia wstępnego dla pracowników, ale również przejęcie niektórych zadań należących do służby BHP, jak np. pomoc w konstruowaniu instrukcji roboczych i dotyczących maszyn bądź urządzeń, a także – sporządzanie dokumentacji związanej ze świadczeniami z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy. Warto więc skorzystać z takiej oferty.