Wstępne, a okresowe szkolenia BHP


Zarówno wstępne szkolenie BHP Poznań, jak i to okresowe powinni obowiązkowo odbywać wszyscy pracownicy. Jaka jest różnica pomiędzy nimi i czego dotyczą zagadnienia poruszane na tego typu szkoleniach?

Jak sama nazwa wskazuje, wstępne szkolenie BHP Poznań obowiązują wszystkich nowo zatrudnionych pracowników – mają oni na to czas do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. W przypadku osób na stanowisku kierowniczym, czas ten wynosi 6 miesięcy. Szkolenie takie muszą odbyć również studenci na praktykach w zakładzie pracy, czy uczący się w nim zawodu uczniowie szkół zawodowych. Zagadnienia poruszane na szkoleniu dotyczą kwestii ogólnych, jak udzielanie pierwszej pomocy czy ochrona przeciwpożarowa, a także związanych z konkretnym stanowiskiem.

Szkolenia okresowe mają na celu uzupełnienie i przypomnienie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą odbywać się w formie kursu, seminarium, albo samokształcenia. Najczęściej przeprowadzone są przez firmy, do zadań których należy również obsługa BHP Poznań zakładów pracy.