Szkolenia okresowe BHP


Okresowe szkolenie BHP Poznań, w przeciwieństwie do wstępnego, odbywa się w trakcie trwania zatrudnienia, a jego głównym celem jest przypomnienie i uaktualnienie informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest on przeprowadzany w formie kursu (zawierającego zajęcia praktyczne i teoretyczne), seminarium lub samokształcenia kierowanego (polega ono na uzupełnieniu posiadanych informacji, oraz umiejętności z zakresu BHP Poznań na podstawie dostarczonych przez organizatora szkolenia materiałów).

Szkolenia tego typu musza przejść pracodawcy oraz kierownicy zakładu pracy (nie rzadziej niż co 5 lat), a także pracownicy na stanowiskach roboczych, inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych i innych, oraz pracownicy służby BHP. Ich częstotliwość zależna jest od zajmowanego stanowiska i wynikających z tego tytułu zagrożeń. Mogą one być organizowane i prowadzone przez jednostki specjalizujące się w tego typu szkoleniach, pracodawcy, albo BHP Poznań, czyli zewnętrzne firmy zajmujące się zadaniami z zakresu służby BHP w zakładzie pracy.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!