Szkolenia BHP


Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku, pierwsze szkolenie okresowe pracowników musi odbyć się w ciągu do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. Dotyczy to jednak osób pracujących na stanowiskach robotniczych i administracyjno – biurowych. Szkolenie BHP Poznań w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach kierujących innymi pracownikami, musi być przeprowadzone w nieco krótszym czasie, bo do 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia pracy.Na czym polega szkolenie BHP Poznań? Umożliwia ono pracownikom zapoznanie się z zasadami pracy w bezpiecznych warunkach, a także – w jaki sposób podczas pracy nie dopuścić do stanu zagrożenia oraz sposób postępowania wobec niebezpieczeństwa. Warto wiedzieć, że szkolenie takie powinno odbywać się w godzinach pracy, w przeciwnym razie czas poświęcony na nie uznawany jest za nadgodziny.Oprócz samych szkoleń dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, równie ważna jest obsługa BHP Poznań prowadzona przez profesjonalne firmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby tworzenia nowego stanowiska pracy.