Szkolenia BHP dla pracowników


Zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim podwładnym pierwszego szkolenia BHP Poznań w ciągu do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Jego celem jest zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi BHP Poznań, a także z zagrożeniami jakie mogą pojawić się podczas wykonywania zawodu, czy postępowaniem w razie wypadku w miejscu pracy, albo sytuacji zagrożenia. Jak widać, jest to więc ważne nie tylko ze względu na ewentualne kary wynikające z braku takich szkoleń, ale również – na bezpieczeństwo pracowników.

Profesjonalna obsługa BHP Poznań gwarantuje, że szkolenie przeprowadzone będzie rzetelnie i zgodnie z określonymi w przepisach prawa zasadami (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy). Czas jego trwania to zazwyczaj ok. 8 godzin, a sam termin i miejsce kursu można uzgodnić z prowadzącym (który jest wykwalifikowanym specjalistą do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy), co jest dodatkowym udogodnieniem zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy .